Platby

Čísla účtu pro všechny platby

4207178349 / 0800

Od 1. 1. 2016 platí jeden variabilní symbol pro všechny platby (stravné, úplata za předškolní vzdělávání) po celou dobu docházky dítěte do MŠ. Variabilní symbol je přidělen na začátku docházky do mateřské školy.

 

Možnosti platby úplaty za předškolní vzdělávání:

  • měsíční převod 500,- Kč na výše uvedený bankovní účet
  • trvalý příkaz k úhradě (září - červen) 500,- Kč/měsíc na výše uvedený bankovní účet
  • jednorázový převod v září 5000,- Kč na výše uvedený bankovní účet
Všechny platby musí proběhnout do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
 
 

Placení stravného:

Stravné se platí převodem z účtu, případně složenkou. Důležité je uvedení VARIABILNÍHO SYMBOLU.

Záloha na stravné činí 700,- Kč měsíčně a je splatná k 15. dnu v daném měsíci. Rodičům je vystaveno vyúčtování stravného k poslednímu dni měsíce. Dle skutečně odebrané stravy je odečtena částka ze zálohy a je vystaven doklad o případném přeplatku či nedoplatku. Závěrečné vyúčtování stravného bude provedeno po ukončení prázdninového provozu pro daný školní rok.

V případě dotazů ohledně stravného se obracejte na paní Křížovou, tel:725 349 040.

 

Dopolední svačina

9

Oběd do 6 let

21

Oběd nad 6 let

23

Odpolední svačina

9

 

 

        

 

 


x

Kontakt

MŠ Čtyřlístek Brandlova 1590
289 22 Lysá nad Labem
+420 724 224 102 reditelka@ms-ctyrlistek.cz